DESIGNER INSTRUCȚIONAL

Cod COR 2021 – Clasificarea ocupațiilor din România: 235904
Categoria: Specialiști din învățământ

În vederea ocupării de posturi didactice în sistemul de învățământ din România (nivel liceal, postliceal și universitar), absolvenții acestui program de studii masterale trebuie să posede și un Certificat de absolvire a Programului de studii psihopedagogice, Nivelul II, eliberat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.

Persoane de contact:

Conf. univ. dr. Cosmin Prodea
Tel.: 0726 676 590
Email: prodeacosmin@gmail.com
            cosmin.prodea@ubbcluj.ro

Lect. univ. dr. Anca Porumb
Tel.: 0745 352 053
Email: ancaporumb76@yahoo.com
            anca9porumb76@gmail.com

Lect. univ. dr. Anamaria Marc
Tel.: 0745 585 245
Email: marasabau@yahoo.com
            anamaria.marc@ubbcluj.ro