DESIGNER INSTRUCȚIONAL - admitere

Activități generale urmărite de designerul instrucțional:

  • Identificarea nevoilor de educaţie ale altor persoane, dezvoltarea unor programe sau cursuri educaţionale sau de pregătire şi perfecţionare şi predarea sau instruirea acestora.
  • Observarea, recepţionarea şi obţinerea din surse diverse a informaţiilor necesare.
  • Dezvoltarea, proiectarea şi crearea de noi aplicaţii, idei, relaţii, sisteme sau produse, inclusiv contribuţii artistice.
  • Utilizarea calculatoarelor sau sistemelor computerizate (inclusiv hardware şi software) pentru a programa, scrie programe, a pune la punct funcţii, a introduce date sau procesa informaţii.

CALENDAR ADMITERE

Sesiunea iulie 2021

12-17 iulie – perioada de înscriere

19 iulie – afișarea listelor de înscriere, depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor

20-21 iulie – desfășurarea examenului de admitere

22 iulie – afișarea rezultatelor, confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire

23-25 iulie – confirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire

26 iulie – afișarea rezultatelor după redistribuire

27 iulie – confirmarea locului după redistribuire

29 iulie – afișarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2021

6-7 septembrie – perioada de înscriere

8 septembrie – afișarea listelor de înscriere, depunerea contestațiilor referitoare la înregistrarea datelor

9 septembrie – desfășurarea examenului de admitere

10 septembrie – afișarea rezultatelor, confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire

11-12 septembrie – confirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire

13 septembrie – afișarea rezultatelor după redistribuire

14 septembrie – confirmarea locului după redistribuire

15 septembrie – afișarea rezultatelor finale

Persoane de contact:

Conf. univ. dr. Cosmin Prodea
Tel.: 0726 676 590
Email: prodeacosmin@gmail.com
            cosmin.prodea@ubbcluj.ro

Lect. univ. dr. Anca Porumb
Tel.: 0745 352 053
Email: ancaporumb76@yahoo.com
            anca9porumb76@gmail.com

Lect. univ. dr. Anamaria Marc
Tel.: 0745 585 245
Email: marasabau@yahoo.com
            anamaria.marc@ubbcluj.ro