Departamentul de
Didactica Științelor Socio-Umane

„Cuvântul profesorului este aidoma Soarelui care dăruieşte tuturor la fel de multă lumină şi căldură.”   
Quintilian, Arta oratorică, I, 1,8

Departamentul de didactica ştiinţelor socio-umane face parte din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Membrii Departamentului susţin cursuri şi seminarii de didactica specialităţii, managementul clasei de elevi, instruire asistată de calculator, precum şi cursuri de practică pedagogică, îndrumare de practică, pentru Modulul pedagogic I (nivel licenţă) şi Modul Pedagogic II (nivel master) la facultăţile cu specific socio-uman din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi la extensiile acesteia, pentru specializări precum: drept, educaţie fizică şi sport, filosofie, istorie, litere, sociologie, ştiinţe economice şi politice, studii europene, teologie, etc.

La pragul dintre ştiinţă şi artă, deoarece elaborează norme didactice şi modelează, în acelaşi timp, personalitatea în devenire, DIDACTICA poate fi definită ca o concepere, organizare şi desfăşurare a procesului de predare/învăţare/evaluare, cu alte cuvinte, a procesului educaţional. Astfel, Departamentul are un rol definitoriu în cadrul UBB, membrii acestuia având, poate, cea mai importantă misiune, aceea de a forma viitoare cadre didactice care să asigure un învăţământ performant.

Misiunea colectivului nostru poate fi rezumată prin cuvântul rostit de către Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, D-l Prof. univ. dr. Călin Felezeu, la deschiderea anului universitar 2009-2010:

Făcând parte dintr-o instituţie cu unul dintre cele mai tinere colective, puternic validat ştiinţific pe plan naţional şi internaţional, instituţie în care „personalitatea, competenţele şi exigenţele profesionale sunt dublate de profunda implicare în problemele comunităţii prin grija şi sensibilitatea pentru nevoile tuturor celor din jurul nostru, suntem nevoiţi să ne asumăm curajul de a oferi soluţii funcţionale unei societăţi tot mai complexe, într-o continuă schimbare, pentru a o face mai bună, mai prietenoasă, mai confortabilă. Considerând faptul că cea mai importantă resursă a noastră este capitalul uman, îi chemăm pe toţi cei care credeţi şi vă asumaţi aceste valori să vă alăturaţi eforturilor şi succeselor noastre.”

ANUNȚURI

Webinarul de Didactica limbii franceze se înscrie în seria de sesiuni online LES ATELIERS FLE. Acesta are ca scop asigurarea colaborării, la nivel universitar, a cadrelor didactice,  publicul țintă fiind reprezentat de studenții și masteranzii de limbă franceză înscriși la Modulul pedagogic – Nivelul I și Nivelul II. În intervenția sa, doamna lect. univ. dr. Adina-Irina Forna (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare), ne va oferi o privire de ansamblu asupra procesului de predare a Limbii franceze pentru obiective specifice (FOS). 

Webinarul de Didactica limbii franceze se înscrie în seria de sesiuni online LES ATELIERS FLE. Acesta are ca scop asigurarea colaborării între mediul universitar și cel preuniversitar, publicul țintă fiind reprezentat de studenții și masteranzii de limbă franceză înscriși la Modulul pedagogic – Nivelul I și Nivelul II. În intervenția sa, doamna profesoară Adriana Boilă, cadru didactic de limba franceză la Liceul Teoretic „Elf” din Cluj-Napoca, ne va exemplifica câteva modalități de exploatare a resurselor audiovideo la ora de Limbă franceză ca limbă străină (FLE).

Webinarul de didactica limbii engleze își propune să intensifice colaborarea dintre cadrele didactice din mediul preuniversitar și universitar. Grupul țintă al acestui webinar sunt studenții înscriși la modulul pedagogic nivel I și II. Următoare intervenție este a doamnei Diana Cojocnean, profesor limba engleză și doctor în Științele Educației – Teaching English to Speakers of Other Languages – Exeter University, UK.

Diana Cojocnean predă de peste 10 ani, lucrează ca freelance teacher trainer, este cofondator al Early Years Centre și autor al site-ului English through Stories (https://englishthroughstories.org/).

Webinarul de didactica limbii engleze își propune să intensifice colaborarea dintre cadrele didactice din mediul preuniversitar și universitar. Grupul țintă al acestui webinar sunt studenții înscriși la modulul pedagogic nivel I și nivelul II. O primă intervenție care marchează startul acestui proiect care are ca scop identificarea  exemplelor de bune practici în predarea limbii engleze va fi susținută de doamna profesoară Ioana Armanca din cadrul Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” din Cluj-Napoca. Doamna profesoară a colaborat în ultimii zece ani cu Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane și cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic  în calitate de mentor de practică pedagogică. 

Laura Angelini, prof. univ. dr. în cadrul Universității Catolice din Valencia, Spania (Catholic University of Valencia „San Vicente Martir”) organizează cu sprijinul prof. univ. dr. Rut Muñiz un proiect de simulare, la scară largă, între diverse universități internaționale. Din partea Universității Babeș-Bolyai vor participa la acest proiect 19 studenți înscriși la modulul psihopedagogic (nivelul I și nivelul II) și Raluca Pop, lect. univ. dr. din cadrul Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane. Proiectul de va desfășura online în perioada 03 – 30 martie 2021. Se vor forma echipe mixte de 7 membri (studenți și cadre didactice de la diverse instituții) care vor analiza diferite scenarii didactice și vor identifica exemple de bune practici în predarea limbii engleze.