Departamentul de
Didactica Științelor Socio-Umane

„Cuvântul profesorului este aidoma Soarelui care dăruieşte tuturor la fel de multă lumină şi căldură.”   
Quintilian, Arta oratorică, I, 1,8

Departamentul de didactica ştiinţelor socio-umane face parte din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Membrii Departamentului susţin cursuri şi seminarii de didactica specialităţii, managementul clasei de elevi, instruire asistată de calculator, precum şi cursuri de practică pedagogică, îndrumare de practică, pentru Modulul pedagogic I (nivel licenţă) şi Modul Pedagogic II (nivel master) la facultăţile cu specific socio-uman din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi la extensiile acesteia, pentru specializări precum: drept, educaţie fizică şi sport, filosofie, istorie, litere, sociologie, ştiinţe economice şi politice, studii europene, teologie, etc.

La pragul dintre ştiinţă şi artă, deoarece elaborează norme didactice şi modelează, în acelaşi timp, personalitatea în devenire, DIDACTICA poate fi definită ca o concepere, organizare şi desfăşurare a procesului de predare/învăţare/evaluare, cu alte cuvinte, a procesului educaţional. Astfel, Departamentul are un rol definitoriu în cadrul UBB, membrii acestuia având, poate, cea mai importantă misiune, aceea de a forma viitoare cadre didactice care să asigure un învăţământ performant.

Misiunea colectivului nostru poate fi rezumată prin cuvântul rostit de către Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, D-l Prof. univ. dr. Călin Felezeu, la deschiderea anului universitar 2009-2010:

Făcând parte dintr-o instituţie cu unul dintre cele mai tinere colective, puternic validat ştiinţific pe plan naţional şi internaţional, instituţie în care „personalitatea, competenţele şi exigenţele profesionale sunt dublate de profunda implicare în problemele comunităţii prin grija şi sensibilitatea pentru nevoile tuturor celor din jurul nostru, suntem nevoiţi să ne asumăm curajul de a oferi soluţii funcţionale unei societăţi tot mai complexe, într-o continuă schimbare, pentru a o face mai bună, mai prietenoasă, mai confortabilă. Considerând faptul că cea mai importantă resursă a noastră este capitalul uman, îi chemăm pe toţi cei care credeţi şi vă asumaţi aceste valori să vă alăturaţi eforturilor şi succeselor noastre.”

ANUNȚURI