Echipa noastră

Conf. univ. dr. Prodea Cosmin
Directorul departamentului

Domeniile de competenţă didactică: Didactica educaţiei fizice, Didactica educaţiei fizice în învăţământul special, Practica pedagogică în domeniul educaţiei fizice, Didactica activităţilor de loisir, Educaţia fizică prin joc, Educaţia fizică la persoanele deficiente vizual, Educaţie psihomotrică.

Adresa de contact: prodeacosmin@gmail.com

Prof. univ. dr. Felezeu Călin Valentin

Domeniile de competenţă didactică: Didactica istoriei, Turcologie, Istoria Islamului, Didactica Istoriei şi Didactica Educaţiei civice.

Adresa de contact: felezeucalin@yahoo.com

Prof. univ. dr. Pamfil Alina

Domeniile de competenţă didactică: Didactica limbii şi literaturii române, Teoriile lecturii şi teoria eseului.

Adresa de contact: alinampamfil@gmail.com

Conf. univ. dr. Albulescu Mirela Pușa

Domeniile de competenţă didactică: Didactica Disciplinelor Socio-umane, Didactica Sociologiei, Didactica Economiei, Bazele comunicării didactice, Strategii centrate pe elev, Hermeneutica didactică, Instituţii, norme, valori şi cetăţenie democratică, Cursuri de formare/ perfecţionare profesională (Magister I, II, Leonardo, Eduexpert I, II, III), Pedagogia activităţilor extracurriculare, Pedagogia formării şi schimbării atitudinilor, Noile educaţii, Educaţie interculturală, Psihopedagogia adulţilor.

Adresa de contact: albulescump@gmail.com

Conf. univ. dr. Bolovan Paula Sorina

Domeniile de competenţă didactică: Istorie, demografie istorică, istoria modernă a Transilvaniei, didactica istoriei, didactica domeniului „Om și Societate”, practică pedagogică, educație și comunicare interculturală.

Adresa de contact: paula_sorina@yahoo.com

Conf. univ. dr. Breaz Mircea Constantin

Domeniile de competenţă didactică: Didactica limbii şi literaturii române; Didactica limbilor moderne, limbi romanice, clasice, slave; Literatură română şi literatură pentru copii; Practică pedagogică (învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal); Retorică didactică; Educaţie interculturală şi interlingvistică; Tehnici de comunicare didactică.

Adresa de contact: mircea.breaz@yahoo.com

Conf. univ. dr. Marțian Nicoleta

Domeniile de competenţă didactică: Teologie Greco-Catolică, Didactica predării religiei, Practică pedagogică, Teologie Greco-Catolică, Elemente de cateheză în scrierile Noului Testament.

Adresa de contact: nicoletamartian@yahoo.com

Conf. univ. dr. Mih Codruța

Domeniile de competenţă didactică: Didactica psihologiei, Psihologie educaţională, Învăţarea autoreglată şi metacognitivă, Dezvoltare emoţională în mediul educaţional.

Adresa de contact: codrutabozdog@yahoo.com

Conf. univ. dr. Timiș Vasile

Domeniile de competenţă didactică: Didactica religiei, Psihologia religiei, Teorie şi cultură postmodernă, Management intercultural şi interconfesional.

Adresa de contact: vasile_timis@yahoo.fr

Lector univ. dr. Costache Adrian

Domeniile de competenţă didactică: Filosofie contemporană, Filosofie modernă germană, Didactica socio-umanelor.

Adresa de contact: adrian.costache@ubbcluj.ro

Lector univ. dr. Marc Anamaria 

Domeniile de competenţă didactică: Didactica limbii franceze, Literatură francofonă, Literatură comparată, Traducere.

Adresa de contact: marasabau@yahoo.com​​

Lector univ. dr. Oros Mihaela

Domeniile de competenţă didactică: Didactica Educaţiei religioase, Proiectarea şi dezvoltarea didacticii specialităţii, Practică pedagogică (învăţământ primar, gimnazial şi liceal), Teologie şi Cultură Postmodernă, Educaţie interculturală şi interconfesională.

Adresa de contact: michaelaoros@gmail.com

Lector univ. dr. Pop Raluca

Domeniile de competenţă didactică: Didactica predării limbii engleze, Didactica predării limbii norvegiene, Practică pedagogică, Utilizarea tehnologiile moderne în predarea limbilor străine, Modelarea competenței comunicative interculturale prin predarea limbilor străine.

Adresa de contact: raluca.petrus@yahoo.com

Lector univ. dr. Popa Casian

Domeniile de competenţă didactică: Antichitate clasică şi orientală, Istoria relaţiilor internaţionale, Resurse energetice şi relaţii internaţionale, Turcologie şi studii central-asiatice, Leadership şi management organizaţional în situaţii de criză, Didactica disciplinelor socio-umane.

Adresa de contact: casian.popa@gmail.com

Lector univ. dr. Porumb Anca

Domeniile de competenţă didactică: Didactica limbii franceze, Practica pedagogică, Managementul clasei, Literatura franceză contemporană.

Adresa de contact: ancaporumb76@yahoo.com

Lector univ. dr. Sărăcuţ Cristina

Domeniile de competenţă didactică: Teorie literară, Teorii ale imaginii, Teoria ekphrasisului, Didactica limbii şi literaturii române.

Adresa de contact: cristacia@yahoo.com

Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta

Domeniile de competenţă didactică: Filosofie contemporană, Strategii moderne de educaţie, Didactica religiei greco-catolice.

Adresa de contact: getasuciu@gmail.com

Lector univ. dr. Tămăian Ioana

Domeniile de competenţă didactică: Didactica limbii şi literaturii române, Istoria literaturii române.

Adresa de contact: tamaian@yahoo.com

Lector univ. dr. Todea Diana

Domeniile de competenţă didactică: Metodica educației muzicale în învățământul primar și preșcolar, Artele spectacolului muzical.

Adresa de contact: dianatodea22@gmail.com

Lector univ. dr. Trif-Boia Elena Andreea

Domeniile de competenţă didactică: Istorie și didactica Istoriei, Educație civică și metodica predării Educației civice și a activităților din domeniul Om și societate, Multiculturalism. Interculturalism și Educație interculturală.

Adresa de contact: boia_andreea@yahoo.com

Lector univ. dr. Văidăhăzan Remus

Domeniile de competenţă didactică: Didactica educaţiei fizice şcolare, Practică pedagogică în educație fizică și sport, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi în educație fizică școlară, Educație psihomotrică, Fitness pentru toți.

Adresa de contact: rv.didactic@gmail.com

Asist. univ. dr. Bumbaș Aurel Daniel

Domeniile de competenţă didactică: Filosofie şi Istoria Filosofiei Româneşti, Comunicare în educaţie, Analiză culturală, Didactica disciplinelor socio-umane, Formarea formatorilor şi educaţia adulţilor.

Adresa de contact: aurelbumbas@yahoo.com

Asist. univ. dr. Ciocian Maria-Nicoleta

Domeniile de competenţă didactică: Literatura română, Literatura pentru copii, Limba română, Metodica şi practica predării limbii şi literaturii române (învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal).

Adresa de contact: nicoletamaria2001@yahoo.com

Asist. univ. dr. Pop-Cîmpean Adela

Domeniile de competenţă didactică: Didactica ştiinţelor socio-umane, Filosofie antică, Filosofie politică.

Adresa de contact: adelapopcimpean@gmail.com