Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei
Fişele disciplinelor
SUS TOP Copyright 2012 - Departamentul de didactica ştiinţelor socio-umane. 
Toate drepturile rezervate.
Lector dr. Albulescu Mirela

Didactica Sociologiei - Asistenţă socială

Didactica Economiei - Ştiinţe economice

Didactica Sociologiei - Sociologie

Instruire asistată de calculator - Ştiinţe economice

Instruire asistată de calculator - Sociologie

Managementul clasei de elevi - Asistenţă socială

Managementul clasei de elevi - Ştiinţe economice

Managementul clasei de elevi - Sociologie

Conf. dr. Molnár Bodrogi Eniko

Didactica limbii finlandeze - specializarea A

Didactica limbii finlandeze - specializarea B

Conf. univ. dr. Bolovan Sorina Paula
Prof. univ. dr. Felezeu Călin

Instruire asistata de calculator - Istorie

Istoria şi "noile educaţii" - Istorie

Managementul clasei - Istorie

Practică pedagogică observativă - Istorie

Conf. dr. Breaz Mircea
Lect. dr. Sărăcuţ Cristina
Lect. dr. Tămăian Ioana
Asist. dr. Porumb Anca
Asist. drd. Ciocian Nicoleta

Didactica limbilor străine (limbi romanice, clasice, slave B)

Managementul clasei de elevi (limbi romanice, clasice, slave)

Limba română - PIPP

Literatură română şi literatură pentru copii; tehnici de povestire şi elemente de dramatizare - PIPP

Metodica şi practica predării limbii şi literaturii române şi a activităţilor de educare a limbajului

Asist. drd. Bumbaş Aurel

Practică observativă - Contabilitate şi informatică de gestiune

Practică observativă - Sociologie şi asistenţă socială

Lect. dr. Costache Adrian
Asist. drd. Bumbaş Aurel

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 1 - Business, Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Didactica disciplinelor socio-umane - FSEGA şi Ştiinţe Politice, Extensia Sf. Gheorghe

Didactica disciplinelor socio-umane - Filosofie

Managementul clasei de elevi - Business, Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Managementul clasei de elevi - Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor & Ştiinţe Politice, Extensia Sf. Gheorghe

Instruire asistată de calculator - Business, Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Lector drd. Marc Anamaria
Asist. dr. Porumb Anca

Didactica specialității/Didactica predării limbii franceze - Franceză B

Didactica specialităţii/Didactica predării limbii franceze - Franceză A

Didactica specialității/Didactica predării limbii japoneze/coreene/chineze

Instruire asistată de calculator - Limba şi literatura franceză

Instruire asistată de calculator - Limba și literatura japoneză/coreeană/chineză

Managementul clasei de elevi - Limba şi literatura franceză

Practică pedagogică - Limba franceză A și B

Practică pedagogică - Limba japoneză/chineză/coreeană A

Lector dr. Marţian Nicoleta

Didactica religiei (religie) - Teologie

Instruire asistată de calculator  IAC (religie) - Teologie

Managementul clasei de elevi (religie) - Teologie

Practică pedagogică observativă (religie) - Teologie

Lector dr. Mih Codruţa

Didactica psihologiei; Didactica activităţilor de consiliere - Psihologie

Managementul clasei - Psihologie

Lector dr. Oros Mihaela
Conf. dr. Timiş Vasile

Instruire Asistată de Calculator - Teologie

Interconfesionalitate şi interculturalitate - Teologie

Practică Pedagogică (observativă) - Teologie

Practică Pedagogică II - Teologie

Asist. drd. Petruş Raluca
Prof. dr. Tomescu Baciu Sanda
Lector dr. Bretan Bianca
Lector dr. Marc Anamaria
Lector dr. Tămăian Ioana

Didactica limbii engleze - specializarea A - Limba Engleză

Didactica limbii engleze - specializarea B - Limba Engleză

Didactica limbii norvegiene - specializarea A - Limba Norvegiană

Didactica limbii norvegiene - specializarea B - Limba Norvegiană

Managementul clasei de elevi - specializarea A - Limba Engleză

Managementul clasei de elevi - specializarea A - Limba Finlandeză

Managementul clasei de elevi - specializarea A - Limba Norvegiană

Managementul clasei de elevi - specializarea A - Limbi Asiatice

Managementul clasei de elevi - specializarea B - Limba Finlandeză

Managementul clasei de elevi - specializarea B - Limba Norvegiană

Managementul clasei de elevi - specializarea B - Limbi Asiatice

Practică pedagogică la limba engleză - specializarea A - Limba Engleză

Practică pedagogică la limba engleză - specializarea B - Limba Engleză

Practică pedagogică la limba finlandeză - specializarea B - Limba Finlandeză

Practică pedagogică la limba norvegiană - specializarea A - Limba Norvegiană

Practică pedagogică la limba norvegiană - specializarea B - Limba Norvegiană

Lect. dr. Popa Casian
Asist. dr. Pop-Cîmpean Adela

Didactica Ştiinţelor Socio-Umane - Socio-Umane

Instruire asistată de calculator - Socio-Umane

Managementul clasei de elevi - Socio-Umane

Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I - Socio-Umane

Asist dr. Pop-Cîmpean Adela

Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I

Conf. dr. Prodea Cosmin
Asist. drd. Văidăhăzan Remus

Didactica educației fizice - Educație Fizică și Sport

Didactica educației fizice - Kinetoterapie

Instruire asistată de calculator - Educaţie Fizică şi Sport

Instruire asistată de calculator - Kinetoterapie

Managementul clasei de elevi - Educaţie Fizică şi Sport

Managementul clasei de elevi - Kinetoterapie

Practică pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) - Educaţie Fizică şi Sport

Practică pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) - Kinetoterapie

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2) - Educație Fizică și Sport

Practică pedagogică  în învățământul preuniversitar obligatoriu (2) - Kinetoterapie

Educație psihomotrică/fizică; Metodica și practica predării lor - Științe ale Educației (PIPP)

Lect. dr. Suciu Livia Georgeta

Didactica predării religiei greco-catolice

Lector dr. Tămăian Ioana
Prof. dr. Pamfil Alina
Conf. dr. Breaz Mircea
Lector dr. Sărăcuţ Cristina
Asist. drd. Ciocian Nicoleta

Didactica limbii şi literaturii române - Litere

Didactica literaturii comparate - Litere

Instruire asistată de calculator - Litere

Limba română - Ştiinţele educaţiei

Literatură română şi literatură pentru copii; tehnici de povestire şi elemente de dramatizare - Ştiinţele educaţiei

Managementul clasei de elevi. Particularizări pentru lecţia de limba şi literatura română - Litere

Metodica şi practica predării limbii şi literaturii române şi a activităţilor de educare a limbajului - Ştiinţele educaţiei

Conf. dr. Timiş Vasile
Lector dr. Oros Mihaela

Elemente de psihologie religioasă - Teologie

Interconfesionalitate şi interculturalitate - Teologie

Managementul clasei de elevi - Teologie

Practică pedagogică (observativă) - Teologie

Asist. drd. Todea Diana

Educaţie muzicală; metodica predării muzicii - Ştiinţe ale educaţiei

Lector dr. Trif-Boia Elena Andreea

Educaţie civică şi Istorie; metodica predării educației civice, istoriei și a activităților din domeniul "Om și societate"